Kreativ skriving

Grue rådhus

20

jan

Ingen plassbegrensning.

0

kanskje

0

kommer ikke

Være med?

Du må logge inn med din UKMID for å melde deg på. Trykk logg inn for å komme i gang

Logg inn
20. jan 2017 kl.17:00 - 20. jan 2017 kl.20:00
Liker du å skrive og har lyst til å utvikle deg videre? Forfatter Widar Aspeli lærer deg gode skriveteknikker og inspirerer deg til å komme i gang. Widar deler mulige innganger, gir konkrete skrivetips og sier noe om det arbeidet skriving faktisk er.
Workshopen tilpasses alderstrinn og det vil bli individuell oppfølging underveis.

INSTRUKTØR:
Widar Aspeli er forfatter og holder flere kurs. Han er kjent for flere i Grue etter at han holdt skrivekurs under Litteraturfestivalen. Dersom du deltok her kan du fortsette på det du har startet, eller du kan starte på en ny tekst.

TIDSPUNKTER:
Fredag 20. januar kl. 17.00-20.00
Lørdag 21. januar: Muligheter for at deltagerne kan møtes og jobbe sammen med tekstene sine.
Lørdag 21. januar kl. 15.00 - UKM Avslutning

PRESENTASJON - UKM AVSLUTNING
Vi oppfordrer alle som blir med på workshop til å delta på UKM Avslutning (lørdag 21. januar kl. 15.00). På UKM Avslutning vil du delta med å lese teksten du har skrevet.

OBS: Hvis du vil delta BÅDE på workshop og UKM Avslutning, må du melde deg på to ganger!

Noen deltakere fra 13 år får representere Grue på fylkesmønstring i Kongsvinger i april. Utvelgelsen skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet.

Påmeldingsfrist: Så fort som mulig og senest 15. januar.
Meld deg på her, eller ved å sende en SMS til 932 27 423 (Eva) eller 970 47 062 (Agnete)

Vi håper å se deg på UKM-festival i Grue!