UKM Høyanger workshop - skapande skriving

Høyanger Skule, rom:

14

jan

Ingen plassbegrensning.

0

kanskje

1

kommer ikke

Være med?

Du må logge inn med din UKMID for å melde deg på. Trykk logg inn for å komme i gang

Logg inn
14. jan 2017 kl.10:00 - 14. jan 2017 kl.14:00
Lærar: Vegar Volle
Her vil du få hjelp til formuleringar i forteljingar dei held på med. Eg ønskjer å fokusere på korleis få til ei god språkføring i tekstane.
Tips til korleis ei forteljing kan skrivast - korleis innleie, korleis halde på spenninga, korleis få til ei avslutning. Korleis bygge opp eit persongalleri, osv....
Likar du å skrive dikt kan du få tips til korleis orda kan nyttast for å få fram bodskapen på ein god måte, både med og utan rimord.